Početna O nama Filmografija
SR ENG
Dokumentarni filmovi TV emisije Serijali
Početna © Arhitel  design by  Delluar.

"NA HORIZONTU"

(58`, 2010)

Film se bavi temom uticaja Irana u regionu, prvenstveno u Bosni. Prikazan je pozitivan uticaj Irana, pre svega u kulturi, koji se oslanja na veliku persijsku civilizaciju. Gledaoci će, međutim, moći da vide i drugu, negativnu stranu, koja je posledica retrogradnih tekovina Islamske revolucije i današnjeg iranskog režima. Ukazuje se i na opasnost da ukoliko ovaj trend nastavi da se razvija, može da se dogodi da se potru svi pozitivni istorijski tragovi iranske kulture na ovim prostorima.

Dokumentarni filmovi2

"RATNICI"

(45', 2006.)

Film prati sudbinu dvojice bivših ratnika, jednog na srpskoj, a drugog na bošnjačkoj strani. To su ispovesti dva čoveka koji su u ratu bili na suprotnim stranama, a koji su nekada imali mnoga zajednička obeležja - živeli su u istoj državi, govore isti jezik, imali su sličan način življenja...

U filmu se otvaraju neke traumatične, ali značajne teme za sve nas, kao što je podsećanje na zločine i nepravde koje su ljudi na ovim prostorima nanosili jedni drugima, sa jasnom porukom da rat više nikada ne sme da se ponovi.

"EHO"

(65`, 2007.)

Film "EHO" prikazuje srpko društvo i državu danas kroz prizmu jedne specifične institucije  - psihijatrijske bolnice ,,Dr Laza Lazarević". Naime, krajem 20. veka, ljudi u Srbiji suočeni su sa velikom društvenom i ekonomskom krizom, raspadom države, ratovima. Sve to ostavilo je dubok trag na psihofizičko zdravlje naroda. Film "EHO" pokušava da pokaže da je  u takvom vremenu, u kojem su sve vrednosti dovedene u pitanje, i u kojem za običnog čoveka normalan život staje, veoma teško odgovoriti šta je zdravo, a šta bolesno. Film prati grupu od nekoliko psihijatrijskih bolesnica i njihovo viđenje sveta, odnosa, emocija, kao i njihovu borbu da se uključe u društveno prihvaćeno poimanje realnosti, koja je u Srbiji 2006. godine nestabilna i poremećena. Paralelno sa ovom dimenzijom, u filmu se vidi i kako pacijentkinje formiraju sopstveni svet unutar same bolnice ,,Dr Laza Lazarević'' kroz pripremanje jedne pozorišne predstave i njeno izvođenje pred celom bolnicom i gostima.

"VRELA KRV"

(51`, 2008)

Nakon pada Miloševićevog režima i petooktobarskih promena, Srbija je i dalje zemlja u velikoj meri izolovana od sveta u kojoj ekstremna desnica iz dana u dan jača. Ono sto zabrinjava je činjenica da su izgredi ultra desnih grupacija, čiji su pripadnici izrazito mladi ljudi, postali javni i učestali posle 2000. godine. Upravo taj ekstremizam je ključna tema ovog filma, u kojem smo pokušali da ukažemo i upozorimo na bujanje opasnih fenomena kao sto su fašizam i neonacizam.

Dokumentarni filmovi4